ประชาชนแรงสำคัญหยุดรัฐประหารโซเวียต ต้านกองทัพที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง

สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต คือ ประเทศที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่างปี 2465-2534 เป็นประเทศอภิมหาอำนาจคู่กับสหรัฐตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตตั้งอยู่บนทวีปยูเรเชียมีพื้นที่ 22,402,200 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของโลก สหภาพโซเวียตมีชายแดนยาวที่สุดในโลกเฉพาะดินแดนรัสเซียกว่า 60,000 กิโลเมตร

มีช่องแคบแบริ่งคั่นระหว่างสหรัฐ สหภาพโซเวียตมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานสาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เชโกสโลวะเกีย ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย และตุรกี อนึ่งสหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่ประกอบด้วยสาธารณรัฐ 15 สาธารณรัฐมีพรรคการเมืองเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศแบบเผด็จการ โดยมีกรุงมอสโกเป็นเมืองหลวงของประเทศและยังเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐรัสเซียซึ่งเป็นสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียต อีกด้วย